0183 636 815 - info@pointtopoint.nl
Redactie en verslaglegging Omgevingswet Over de Omgevingswet schreven we een serie artikelen. Van verslagen, nieuwsberichten tot interviews en best practices.
Presentatie kickoff GO2032 Tanja Miller van Point to Point Communicatie verzorgde de presentatie van de kickoff van GO2032. Huurdersmagazine Lek en Waard Wonen Voor woningcorporatie Lek en Waard Wonen zorgde Point to Point Communicatie voor een nieuw huurdersmagazine: van bladformule tot redactie, opmaak en druk. Nieuwsbrief Blankenburgverbinding Rijkwaterstaat bewonersmagazine nieuwsbrief Blankenburgverbinding Rijkswaterstaat contentcreatie
Vakpers artikelen RVO.nl Restyling website YouChooz De voorlichtingssite YouChooz heeft een restyling ondergaan om bezoekers te blijven aanspreken en te enthousiasmeren voor werken en leren in zorg, welzijn en sport.

Betrokkenheid is onze drijfveer. Flexibiliteit is onze kracht. Goed onderwijs, kwalitatieve zorg en een functionerend sociaal stelsel: het zijn de fundamenten van onze maatschappij. Point to Point Communicatie draagt graag bij door te zorgen voor een uitstekende interne en externe communicatie voor organisaties in de publieke sector. Van strategisch communicatieadvies tot heldere webteksten: Point to Point maakt het rond.

Bladformule en redactie Wonen Limburg Ontwikkeling bladformule voor een bewonersmagazine van woningcorporatie Wonen Limburg. De website fungeert als interactief platform, het magazine als aanjager. Brochuretekst Hogeschool Inholland 65 opleidingsbrochures van de hogeschool brachten wij terug tot een overzichtelijk aantal met herkenbare teksten en de juiste tone-of-voice en Engelstalige varianten.
Visietraject gemeente Den Bosch Gemeente Den Bosch haalt visie op uit de stad door burgerparticipatie de vrije hand te bieden. Persoonlijke communicatie door bevlogen burgers, een professionele activatiecampagne en het faciliteren van netwerken. Duurzaam Ondernemen
Green Matter Meeting